Privacy Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webshop van Van der Linden watersport. Elke bezoeker van de webshop is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud webshop: Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Van der Linden watersport enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid: Van der Linden watersport kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.Intellectuele eigendom en copyright. De gebruiker van deze webshop erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Van der Linden watersport.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de webshop van Van der Linden watersport is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Linden watersport. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log Bestanden: Bij bijna elk bezoek aan een webshop worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Van der Linden watersport beperkt zich tot de standaard log files.
Dit wil zeggen dat Van der Linden watersport enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de webshop nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Van der Linden watersport maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies: De Van der Linden watersport webshop maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal je de webshop wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de webshop van Van der Linden watersport verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.